Begär offert

Infrastruktur

 

 

 

Infrastruktur

Infrastruktur är ett av TRANABs mer omfattande utförandeområden. Vi har haft ett flertal projekt i både Örebro- och Västmanlands län där bl.a Trafikverket stått som beställare.

Bro

TRANAB utför även väg- och GC broar.

Där stål,- trä,- och betongkonstruktioner är tidigare projekt där vår verksamhet fungerat väl med en bred kunskap och erfarenhet av nybyggnation och renovering.