Begär offert

TRANAB Mark- och grundläggning

Vi söker efter erfaren och kompetent personal som är redo att utvecklas med företaget. 

Tillgängliga tjänster för Region Mitt.

Platschef

Yrkesarbetare

 

Vi söker dig som har några års erfarenhet av motsvarande befattningar och och är ute efter nya utmaningar i ett expansivt företag med korta beslutsvägar.

 

 

Arbetschef

Mark- och grundläggning

Gabriel Jansson

019 - 16 81 93
070 - 623 59 72
gabriel.jansson@tranab.se

 

   

 

PLATSCHEF

 

Arbetsbeskrivning

 

Som platschef på avdelning Mark- och grundläggning kommer du att ha ansvaret som projektledare för olika typer av projekt och svara för alla faser i byggskedet. Tjänsten innebär att du har huvudansvaret för att planera och leda projektet från byggstart och fram till slutbesiktning. Det är platschefens uppgift att hålla en god kundkontakt. Att följa upp projektet så väl ekonomiskt som kvalitetsmässigt för att följa tidplaner och nå uppsatta mål är en viktig del i arbetet. Förutom att leda och fördela arbetet på plats med egen personal, kommer du också att ansvara för inhyrda resurser, där arbetsmiljö utgör en naturlig och viktig aspekt. Hos oss på Infra arbetar du nära våra arbetschefer, arbetsledare och yrkesarbetare, något som underlättar det dagliga arbetet, då beslutsvägarna är enkla.

 

Vi söker dig med ett engagemang för att leda och samordna olika typer av projekt. Att kunna motivera andra och skapa bra relationer med personal så väl som med beställare är en viktig egenskap. Du är en person med god ordning och förstår vikten av att arbeta mot gemensamma mål. Tillsammans med oss har du viljan att utveckla våra projekt och dig själv i din yrkesroll.

 

Kompetenskrav

 

Du har minst tre år av ledande befattning inom anläggning eller liknande branschvana. Du ska ha en akademisk examen eller skaffat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Körkort erfordras.

YRKESARBETARE

 

Arbetsbeskrivning

 

Yrkesarbetare, som anläggningsarbetare är du i hög grad delaktig i projekten. Hos oss på Mark- och grundläggning arbetar vi med både större och mindre projekt av affärslokaler, bostadsbyggnader och industrier. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är grundläggning för fastigheter, gjutning av fundament samt justering för asfalt, plattläggning och vissa monteringsarbeten. Då projekten varierar blir det en naturlig variation på arbetsuppgifterna.

 

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att utföra liknande arbeten och som har en vilja att utvecklas tillsammans med gruppen för att driva projekten framåt. Du bör förstå vikten av att nå uppsatta mål och därmed arbetsgången.

Förutom god kompetens i det praktiska arbetet ser vi att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, att du kan utföra arbeten både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom vi arbetar i en ibland krävande miljö är din motivation en viktig drivkraft.

Tillsammans kan vi utföra små som stora projekt!

 

Kompetenskrav

 

Du ska ha några års erfarenhet av anläggningsarbeten och/eller utbildning inom relevant område och som kan stärkas med yrkesbevis, referenser eller liknade dokument. B-körkort är ett krav. Meriterande är maskinbehörigheter, säkerhetsutbildningar och erfarenhet av betongarbeten.

 

 

Välkommen med din ansökan!