Begär offert

Pågående projekt

Här följer några av de projekten som vi för tillfället sysselsätter oss med

Stenbackevägen
Byggnation av ny stadsgata


Stenbackevägen

Mellringe konstgräsplan
Anläggning av ny konstgräsplan

Mellringe konstgräsplan

Fallskärmen
Grundläggning för nya bostäder

Fallskärmen

Mälardalen högskola
Markarbeten med VA, pålning, finplanering mm.

Mälardalen högskola
 

Markarbeten Närkefrakt Väghyveln 1
Nybyggnad av terminal

Närkefrakt
 

GC-väg Mälarvägen
Ny gång- och cykelbana till Sundbyholm

GC-väg Mälarvägen
 

Hagalund etapp 1
Nya gator och GC-vägar samt VA-ledningar

Hagalund etapp 1
 

Gamla Nynäs
Nya gator i bostadsområde åt Enköpings kommun

Gamla Nynäs
 

Korpralsvägen Majorsgatan
Nybyggnation av gata samt gång- och cykelväg

Korpralsvägen Majorsgatan