Begär offert

Tidigare projekt

CITY-GROSS ​

​Hårdgjorda ytor, samt grundläggning i Örebro

Grönpepparn

​Nya fotbollsplaner med ny dränering i Örebro

Berggrens maskiner

Gjutning av platta, rörledningar i mark och finplaneringsjobb i Örebro

Bauhaus

Markentreprenad i Örebro

Bro i Skebäck

Gång- och cykelbro i Skebäck

E18/E20 Skråmsta

Brorenovering, nya dagvattenledningar och ny dagvattendamm vid vattenskyddsområde i Örebro

ICA Supermarket

​Mark- och finplaneringsjobb, gjutning av lastkaj och skyltfundament

Södra vattentornet

​Finplanering med plattläggning 

Slottet

Finplaneringsjobb, samt el-arbeten