Begär offert

Utemiljö

- Din utemiljö -vårt uppdrag!
 

Vi erbjuder helhetslösningar för skötsel och utveckling av alla typer av utemiljöer. Till oss kan du vända dig när du vill ha hjälp med allt ifrån projektering och nyanläggning av nya utemiljöer till rådgivning och trädgårdsskötsel av befintliga gröna miljöer. Vintertid bistår vi gärna med snöröjning och halkbekämpning.

Vi har en mångårig erfarenhet och bred kompetens inom allt från underhållsarbeten till nyanläggning och plantering vilket gör att vi kan stå till tjänst med allt som rör din utemiljö.

Till våra kunder hör bostadsbolag, offentliga inrättningar, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vår styrka är att vi kan erbjuda hela kedjan från ritning till skötsel och underhåll av utemiljöer året runt.

 

Några av de tjänster vi kan erbjuda är:

 • Trädgårdsskötsel
 • Yttre fastighetsservice
 • Vinterunderhållsarbeten
 • Sandupptagning
 • Beskärningsarbeten
 • Trädfällning
 • Snickeriarbeten
 • Flaggstångsreparationer
 • Smidesarbeten
 • Lekplatsbesiktningar
 • Trädgårdsanläggning
 • Planteringsarbeten
 • Etableringsskötsel o bevattning
 • Anläggningsarbeten -mark
 • Rådgivning
 • Planering av skötsel o underhåll
 • Projektering

Vi vårdar ditt gröna och underhåller din utrustning!

Det är inte bara växterna och gräset som behöver omvårdnad i en utemiljö. Vi hjälper också till och underhåller all utrustning som behöver en hjälpande hand. Det kan röra sig om allt ifrån lekutrustning och bänkar till smidesräcken och flaggstänger. Vi utför även skötsel och underhåll av hårdgjorda ytor, så som murar, trappor, asfalt, grus och olika typer av platt- och stenläggningar.

När de yttre räknas!

En välskött yttre miljö skapar ett mervärde och höjer attraktionskraften för er fastighet. Vi kan hjälpa er att planera skötselarbetena så att rätt insats görs vid rätt tid.

Vi erbjuder därför kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar. Det kan vara helhetslösningar eller mindre insatser, allt beroende på hur era behov ser ut.

 

Rådgivning

Vårt jobb är väldigt serviceinriktat och därför jobbar vi mycket med rådgivning. Vi är extremt lösningsorienterade och bidrar ofta med idéer och förslag till våra kunder!

 

Projektering

Redan i ritningsfasen ser vi anläggningen ur ett skötselperspektiv. Det för att resultatet ska bli så bra som möjligt, både för dagens brukare och för framtiden. Vi har erfarenheten och kunskapen att se det från en praktiskt så väl som estetiskt synvinkel. Vi vet att den ekonomiska aspekten allt som oftast spelar en stor roll, även när det kommer till våra utemiljöer. Det bör man ta hänsyn till så tidigt som möjligt i processen, allt för att få ett så lyckat resultat som möjligt.

Kontakta oss så hjälper vi er med:

 • Avtal för skötsel och underhållsarbeten.
 • Offertgivning
 • Rådgivning och planering
 • Projektering och gestaltning

Arbetschef: Jennie Landén 070-274 98 10

Platschef: Anton Wrigby 070-627 2504

   

Snöröjning och vinterunderhåll

Under vinterhalvåret så utför vi även snöröjning och vinterunderhåll. Några av de områden som vi sysselsätter oss med är:

 • Snöröjning och halkbekämpning på gator och gårdar både med maskinhjälp och genom handskottning 
 •  Utlastning av snö enligt beställarens önskemål, när snömängden blir för stor
 • Jouranpassad verksamhet

 

 

 

Trädgårdsanläggning

TRANAB är i grunden ett trädgårdsanläggningsföretag med en bred och erfaren verksamhet. Vi har ett flertal mer omfattande samarbeten, bl.a   ÖBO  som vi har ett ram-avtal med.

Våra åtaganden omfattar det mesta inom trädgårdsanläggning och våra tidigare projekt har resulterat i allt ifrån avancerad plattläggning till kompletta lekplatser. 

 

Hållbar utveckling

Vi bygger för framtiden och vår organisation strävar alltid mot att skapa en så säker och trygg miljö som möjligt för det samhälle som vi idag lever i.

Kundkontakt

För att kunna uppnå en så god slutkvalitet som möjligt för varje enskilt projekt så är det viktigt med en dialog. Kundens krav och önskemål är alltid något som vi strävar efter att uppfylla och överträffa.