Projekt

Värmbols fotbollsplan

Nyanläggning av fullstor konstgräsplan

VIVALLA ETAPP B OCH C

VA-arbeten samt finplanering för ca 30 hyreshus inkl GC-banor och parkeringsytor

shared space

Ombyggnad av gata från fyrfilig väg till tvåfilig väg med samspelsytor istället för trafikkorsningar. S.k. shared space. Breddning av gång- och cylekbanor samt anläggning av nya grönytor/träd

NÄSHULTA, ÖSTERBY

VA-utbyggnad

BFR MUNKTELL, ESKILSTUNA

Iordningställande av innergård

stråket etapp 3, katrineholm

Ombyggnad av gata från fylfilig till tvåfilig väg med ny cirkulationsplats. Breddning av gång- och cykelbanor samt anläggning av nya frönytor/träd

DROTTNINGGATAN, KATRINEHOLM

Nytt gångfartsområde i 2 etapper

Immanuelskyrkan

Nybyggnation av kyrka och nyproduktion av hyreslägenheter

OP1

Nyproduktion av Hotell Scandic 14 våningar; 9 våningar hotell och 5 våningar kontor

Haga, Vintrosa

Nybyggnation av GC-väg och GC-tunnel

Kv Insjön

Nybyggnation av flerbostadshus

Tisaren

Överföringsledningar & distributionsnät

100 Uppåt

Byggnation av ny accelerationsfil, sidoområdesåtgärder utmed väg 182 samt byggnation av 57 nya busshållplatser

Stenbackevägen

Byggnation av ny stadsgata

Mellringe konstgräsplan

Anläggning av ny konstgräsplan

Fallskärmen

Grundläggning för nya bostäder

Markarbeten Närkefrakt Väghyveln 1

Nybyggnad av terminal

GC-väg Mälarvägen

Ny gång- och cykelbana till Sundbyholm

Hagalund etapp 1

Nya gator och GC-vägar samt VA-ledningar

Korpralsvägen Majorsgatan

Nybyggnation av gata samt gång- och cykelväg

Mälardalen högskola

Markarbeten med VA, pålning, finplanering mm.

Gamla Nynäs

Nya gator i bostadsområde åt Enköpings kommun

Örebro Airport

Förlängning av Örebro flygplats

GC-väg Lindesberg

Gång- och cykelväg Lindesberg

Kv. Ryttartorpet Kumla

VA-ledningar och gång- och cykelbanor till nytt bostadsområde

Kv. Gurkmejan

Markarbeten samt parkering och lekplats till nya bostadsområdet

My Office

Grundläggning och gjutning av platta till My office nya lokaler

Nya Campus Eskilstuna

Beskrivning kommer inom kort

Bostadsområde Malmen

Nybyggnad av lokalgator och VA-ledningar

Djupvik

Anläggning av nya vatten- och avloppsledningar

Trafikplats Romberga

Byggnation av cirkulationsplats, brorenovering, beläggningsarbeten mm.

Väg 3061 Undenäs - kvarnsjöbacken

Ny vägsträcka och breddning av befintlig väg